Keratin Treatment

กู้ผมเสีย ให้เป็นผมสวยแบบทันใจ โดยทรีทเมนต์ เคราติน ที่ซ่อมแซมลึกถึงระดับแกนผม ลดการชี้ฟูได้ถึง 80% ผมดูสุขภาพดีแบบเส้นต่อเส้น ปราศจากสารเคมีฟอร์มาลดีไฮด์ ไม่เป็นอันตรายต่อเส้นผม

WE USE ONLY THE FINEST PREMIUM PRODUCTS

Start typing and press Enter to search